define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); anastasiadate como funciona – Humyar Pourseyf